Združenje malih trgovcev Slovenije

Organiziranost


ORGANI SEKCIJE

Predsednik združenja: Bruno Komac, Krajcarca d.o.o., Trenta    
Namestnica predsednika : Darija Vlah, KZ METLIKA z.o.o., Metlika

ČLANI IZVRŠILNEGA ODBORA ZMTS: 

Bruno Komac, Krajcarca d.o.o., Trenta

Darija Vlah, KZ METLIKA z.o.o., Metlika

Janko Jazbec, BLAGOMIX d.o.o., Vrhnika

Janez Šubic, PTS d.o.o., Škofja Loka

Zvone Šuligoj, PIGO d.o.o., Pijava Gorica

Aleksander Lemut, FAMA d.o.o., Vipava 

Nikolaj Erjavec, MARKET ŠPIK d.o.o., Trbovlje 

Janez Drobnič, PIPO d.o.o., Ivančna Gorica 

mag. Trajčo Andonov, MABIT d.o.o., Ljubljana

Lucija Arnold, Trgovina z mešanim blagom, Lucija Arnold s.p., Prevalje 

Primož Černic, APIA d.o.o. Šempeter pri Gorici 

Janko Mlakar, CENTER ROKODELSTVA d.o.o., Ljubljana

 

Volitve v organe Združenja malih trgovcev Slovenije so bile izvedene na 13. rednem letnem zboru 9. maja 2019.

Upravni odbor Podjetniško trgovske zbornice je potrdil Pravila o organiziranosti in delu Združenja malih trgovcev Slovenije na 31. redni seji UO PTZ dne 28. marca 2011.


Avtor: PTZ
Pripeti dokumenti