Združenje malih trgovcev Slovenije

 

SURS PODATKI

MAREC 2018

UMAR GRAFI

GRAFI TEDNA od 26. do 30. marca 2018

Podatki o trgovini, cenah, obveznicah, primanjkljaju in dolgu države

Javnofinančne razmere so se v letu 2017 občutno izboljšale: saldo sektorja država je bil izravnan, delež dolga sektorja država, ki se po letu 2015 znižuje, pa je znašal 73,6 % BDP. K temu so prispevale zlasti ugodne gospodarske razmere, ki se ohranjajo tudi v prvem četrtletju letos. Grafe tedna s celotno obrazložitvijo lahko najdete na njihovi spletni strani.