Združenje malih trgovcev Slovenije

Cene uvoženih proizvodov so bile v marcu 2019 za 0,1 % višje kot v prejšnjem mesecu in za 1,4 % višje kot pred enim letom.

Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, Slovenija, marec 2019

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno v marcu 2019 po rasti v prejšnjem mesecu ponovno upadel

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil v marcu 2019 za 3,1 % nižji kot v prejšnjem mesecu in za 6,0 % višji kot v istem mesecu prejšnjega leta. (26.4.2019)

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno nižji na mesečni in višji na letni ravni 

Po zvišanju v prejšnjem mesecu se je realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno v marcu 2019 ponovno znižal (za 3,1 %). Na slednje sta vplivala tako nižji realni prihodek v trgovini na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi (za 4,3 %) kot tudi nižji realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno brez motornih goriv (za 0,9 %). V primerjavi s prejšnjim mesecem je bil v letošnjem marcu realni prihodek od prodaje višji le v trgovini na drobno z živili (za 1,2 %). 

Na letni ravni je bil realni prihodek v trgovini na drobno v marcu 2019 višji za 6,0 %. V specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi je bil višji za 15,3 %, v trgovini na drobno brez motornih goriv pa za 3,7 %. V primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil obseg prodaje živil višji za 2,2 %, obseg prodaje neživil pa za 5,7 %. 

Realni prihodek v trgovini na drobno je bil tudi v prvih treh mesecih tega leta višji kot v istem obdobju prejšnjega leta, in sicer v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi za 20,0 %, v trgovini z živili za 1,2 %, v trgovini z neživili pa za 8,3 %. 

Prihodek od prodaje motornih vozil v marcu 2019 nižji na mesečni in višji na letni ravni 

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno z motornimi vozili in od popravil le-teh je bil v marcu 2019 na mesečni ravni nižji za 1,0 %, obenem pa še vedno za 8,3 % višji kot v istem mesecu prejšnjega leta. Višji je bil tudi v prvih treh mesecih tega leta v primerjavi z istim obdobjem v lanskem letu, in sicer za 9,1 %. 

Podrobnejši podatki za marec 2019 bodo v podatkovni bazi SI-STAT na voljo 31. 5. 2019. 

VIR: SURS

 

GrGrafi tedna od 23. do 26. aprila 2019: prihodek v trgovini, nominalni prihodek tržnih storitev, kazalnik gospodarske klime - UMAR