Zapri

Novice


Arhiv: Projekt SI-K Exportcoop SEE za mala in srednja podjetja

Na GZS smo pričeli z nizom informativnih dni na katerih predstavljamo projekt čezmejnega sodelovanja za skupen nastop na trgih Jugovzhodne Evrope “SI-K Exportcoop – SEE”.

Projekt SI-K Exportcoop SEE naslavlja mala in srednje velika podjetja iz Slovenije in avstrijske Koroške, ki želijo vzpostaviti poslovne kooperacije z namenom skupnega nastopa in povečanja prodaje na trgih JVE. Projekt se osredotoča na dejavnosti:

     - kovinska, elektro & elektronska, lesna, okolje, energetika (OVE), turizem

     - IKT, promet & logistika

     - ostalo

Ker gre za projekt financiran iz skladov “Evropskega teritorialnega sodelovanja” Slovenija - Avstrija, je sodelovanje zainteresiranih podjetij v projektu brezplačno.

Fotogalerija