Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Zbiranje pripomb slovenskega gospodarstva v pogajanjih za moderniziran sporazum med EU in Mehiko

EU in Mehika sta začeli pogajanja za modernizacijo obstoječega trgovinskega sporazuma, ki bo nadaljnje liberaliziral trgovinske tokove med pogodbenicama, ter vključeval tudi regulatorno sodelovanje, pravila ter sistem investicijske zaščite. V okviru teh pogajanj ima Slovenija možnost, da izrazi svoje potrebe, glede katerih področjih imajo željo po dodatnem odpiranju ter tudi na katerih področjih se ne želijo odpreti mehiški strani (zaradi eventuelne močne konkurence). Poleg tega se bo v okviru pogajanj reševalo tudi težave zaradi netarifnih ovir, zato je smiselno izpostaviti tudi težave s katerimi se slovenska podjetja soočajo na mehiškem trgu (to so lahko tudi težave zaradi obstoječe tehnične zakonodaje, problemi zaradi nepriznavanja določenih certifikatov ali karkoli podobnega). Prosimo vas, da morebitne želje, pripombe ali zadržke glede predvidenega sporazuma z Mehiko sporočite najkasneje do 7. 11. 2016, da jih bomo še pravočasno posredovali na EK, ki bo vodila pogajanja. Pripombe pošljite na naslov: polona.mezan@gzs.si.

Arhiv: LIDL d.o.o., član poziva vse slovenske butične proizvajalce k razpisu za najboljše butične specialitete

V Lidlu Slovenija v želijo pomagati tistim podjetnikom, ki so na svojo poslovno pot šele stopili in butičnim slovenskim proizvajalcem. Zato so zasnovali projekt z imenom Lidlova Lojtr’ca domačih, s katerim nagovarjajo vse manjše, butične slovenske proizvajalce, ki si želijo svoj posel razširiti in svoje izdelke postaviti na prodajne police Lidla Slovenije. Gre za razpis, povabilo k sodelovanju, ki poteka od 10. oktobra do 11. novembra 2016 in v katerem iščejo najboljše slovenske butične specialitete. Izbrane bodo predstavili ekskluzivno, v vseh svojih trgovinah v začetku naslednjega leta.

Arhiv: Registracija blagovne znamke koristne informacije

Kako sploh začeti z registracijo blagovne znamke? Postopek registracije blagovne znamke se začne s preverbo zasedenosti blagovne znamke in registrabilnosti. Pri tem se preverja, če enaka ali podobna registrirana blagovna znamka že obstaja, prav tako, če je znak oziroma logotip sploh možno registrirati kot znamko. Nato se izdela zahteva za registracijo. »Po vložitvi formalno popolne zahteve, Urad za intelektualno lastnino, v primeru evropske in mednarodne pa Evropski in Svetovni urad za intelektualno lastnino, objavi prijavo znamke. Takrat začne teči trimesečni rok za ugovor, v katerem lahko tretje osebe ugovarjajo registraciji znamke, če menijo, da je prijavljena znamka enaka ali preveč podobna njihovi.« Koliko stane registracija v Sloveniji ….

Arhiv: Plačilo razlike trošarine za izdelke, ki imajo zunanji ovoj

V skladu s 1. točko prvega odstavka 83. člena novega Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16; nadaljevanju ZTro-1) je bila opredelitev cigar in cigarilosov glede na prejšnji Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10, 48/12, 109/12 in 32/14; v nadaljevanju ZTro) dopolnjena. Na podlagi navedenega se tobačni izdelki, ki imajo poleg zunanjega ovoja iz naravnega tobaka, ki v celoti ovija izdelek, vključno s filtrom, še dodatno plast, ki delno ovija zunanji ovoj, ne uvrščajo več med cigare in cigarilose, kot je to veljalo v skladu z ZTro, temveč med cigarete. V skladu s 117. členom ZTro-1 je začel navedeni zakon veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 16. julija 2016. Glede na drugi odstavek 114. člena ZTro-1, se ne glede na 83. člen ZTro-1, za opredelitev cigar in cigarilosov največ tri mesece po uveljavitvi ZTro-1 uporablja 49. člen ZTro-1. Na podlagi navedenega se torej od vključno 17. 10. 2016 dalje za opredelitev izdelkov iz 83. člena ZTro-1 ne uporablja več 49. člen ZTro. Glede na drugi odstavek 114. člena ZTro-1 za te izdelke, ki so na zalogi izven trošarinskega skladišča, nastane obveznost za obračun trošarine v skladu z devetim odstavkom 8. člena ZTro-1, dan po poteku trimesečnega obdobja po uveljavitvi ZTro-1. To pomeni, da je potrebno za navedene izdelke, ki se nahajajo izven trošarinskih skladišč, opraviti popis zalog na dan pred nastankom obveznosti za obračun v skladu z devetim odstavkom 8. člena ZTro-1, to je 16. oktobra 2016. Zapisnik o zalogah navedenih izdelkov se predloži pristojnemu davčnemu uradu na obrazcu, ki je priloga tega dopisa do 31. oktobra 2016.