Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Plačilo razlike trošarine za izdelke, ki imajo zunanji ovoj

V skladu s 1. točko prvega odstavka 83. člena novega Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16; nadaljevanju ZTro-1) je bila opredelitev cigar in cigarilosov glede na prejšnji Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10, 48/12, 109/12 in 32/14; v nadaljevanju ZTro) dopolnjena. Na podlagi navedenega se tobačni izdelki, ki imajo poleg zunanjega ovoja iz naravnega tobaka, ki v celoti ovija izdelek, vključno s filtrom, še dodatno plast, ki delno ovija zunanji ovoj, ne uvrščajo več med cigare in cigarilose, kot je to veljalo v skladu z ZTro, temveč med cigarete. V skladu s 117. členom ZTro-1 je začel navedeni zakon veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 16. julija 2016. Glede na drugi odstavek 114. člena ZTro-1, se ne glede na 83. člen ZTro-1, za opredelitev cigar in cigarilosov največ tri mesece po uveljavitvi ZTro-1 uporablja 49. člen ZTro-1. Na podlagi navedenega se torej od vključno 17. 10. 2016 dalje za opredelitev izdelkov iz 83. člena ZTro-1 ne uporablja več 49. člen ZTro. Glede na drugi odstavek 114. člena ZTro-1 za te izdelke, ki so na zalogi izven trošarinskega skladišča, nastane obveznost za obračun trošarine v skladu z devetim odstavkom 8. člena ZTro-1, dan po poteku trimesečnega obdobja po uveljavitvi ZTro-1. To pomeni, da je potrebno za navedene izdelke, ki se nahajajo izven trošarinskih skladišč, opraviti popis zalog na dan pred nastankom obveznosti za obračun v skladu z devetim odstavkom 8. člena ZTro-1, to je 16. oktobra 2016. Zapisnik o zalogah navedenih izdelkov se predloži pristojnemu davčnemu uradu na obrazcu, ki je priloga tega dopisa do 31. oktobra 2016

CELOTEN DOKUMENT S PODATKI NAJDETE TUKAJ.

 

Fotogalerija