Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Sodelovanje VERIGE ZMTS in MKGP - Direktorat za kmetijstvo

15. marca so se predstavniki Združenja malih trgovcev Slovenije (ZMTS), ki sodelujejo v projektu VERIGA, srečali z ministrom za kmetijstvo mag. Dejanom Židanom. Cilj srečanja je bil informiranje ministrstva o aktivnostih članov VERIGE. Cilj verige ZMTS pa je povezovanje malih trgovcev in s tem obrat trenda upadanja njihovega števila in pojavnosti na podeželju. VERIGA je leto 2016 zaključila s 56 člani, v tem trenutku jih je 65. Cilj letošnjega leta je, povezati 100 malih trgovcev, potencial pa pridobiti 400 – 500 članov. Srečanje je bilo izhodišče za nadaljevanje sodelovanja in v skladu s tem so bili sprejeti naslednji sklepi: 1. Direktorat za kmetijstvo na MKGP posreduje GZS Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanja. 2. MKGP informira vodstvo KGZS o Združenju malih trgovcev Slovenije, kot njihovem možnem partnerju. 3. MKGP posreduje GZS spisek vseh Lokalnih akcijskih skupin (LASov) v Sloveniji z nosilci oz. vodilnimi partnerji. 4. Na strokovnem nivoju se organizira sestanek s predstavniki Podjetniško trgovske zbornice in Direktorata za kmetijstvo glede razpisov. 5. Ponovno srečanje MKGP in Verige ZMTS se organizira v zadnji četrtini letošnjega leta (pregled realizacije).

Arhiv: Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju DBP cigaret

FURS obvešča: Za drobno rezani tobak in cigarete na zalogi zunaj trošarinskih skladišč, so imetniki dolžni na dan pred zvišanjem DPC , opraviti popis ter davčnemu organu predložiti zapisnik o popisu ter obračun trošarine najpozneje 15. dan po popisu. Uporabiti je potrebno obrazec Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete. Trošarina se plača najpozneje 60. dan po opravljenem popisu. Obračun trošarine iz zgornjega odstavka se davčnemu organu ne predloži, če je znesek trošarine, ki bi jo bilo treba obračunati, nižji od 10 evrov. V tem primeru se v zapisniku o popisu drobno rezanega tobaka oziroma cigaret, ki se predloži na obrazcu »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak oziroma cigarete« navede, da je znesek trošarine nižji od 10 evrov. V zvezi z navedenim vas obveščamo, da se bodo 1. 3. 2017 zvišale cene cigaret navedenih v »Pripomočku za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete z dne 28. 2. 2017«. Glede na to, da se bodo DPC cigaret spremenile 1. 3. 2017, morajo zavezanci opraviti popis zalog cigaret na dan 28. 2. 2017 in pristojnemu finančnemu uradu dostaviti zapisnik o popisu drobno rezanega tobaka oziroma cigaret, do 15. 3. 2017. Obveznost za plačilo razlike trošarine za znesek, ki je enak ali višji od 10 evrov, zapade v plačilo na dan 29. 4. 2017. Ker je to sobota, se rok prenese na prvi naslednji delovni dan, to je 3. 5. 2017.