Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju DBP cigaret

FURS obvešča: Za drobno rezani tobak in cigarete na zalogi zunaj trošarinskih skladišč, so imetniki dolžni na dan pred zvišanjem DPC , opraviti popis ter davčnemu organu predložiti zapisnik o popisu ter obračun trošarine najpozneje 15. dan po popisu. Uporabiti je potrebno obrazec Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete. Trošarina se plača najpozneje 60. dan po opravljenem popisu. Obračun trošarine iz zgornjega odstavka se davčnemu organu ne predloži, če je znesek trošarine, ki bi jo bilo treba obračunati, nižji od 10 evrov. V tem primeru se v zapisniku o popisu drobno rezanega tobaka oziroma cigaret, ki se predloži na obrazcu »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak oziroma cigarete« navede, da je znesek trošarine nižji od 10 evrov. V zvezi z navedenim vas obveščamo, da se bodo 1. 3. 2017 zvišale cene cigaret navedenih v »Pripomočku za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete z dne 28. 2. 2017«. Glede na to, da se bodo DPC cigaret spremenile 1. 3. 2017, morajo zavezanci opraviti popis zalog cigaret na dan 28. 2. 2017 in pristojnemu finančnemu uradu dostaviti zapisnik o popisu drobno rezanega tobaka oziroma cigaret,  do 15. 3. 2017. Obveznost za plačilo razlike trošarine za znesek, ki je enak ali višji od 10 evrov, zapade v plačilo na dan 29. 4. 2017. Ker je to sobota, se rok  prenese na prvi naslednji delovni dan, to je 3. 5. 2017.

Celoten dokument lahko najdete TUKAJ.

Fotogalerija