Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Plačilo razlike trošarine ob zvišanju drobnoprodajne cene drobno rezanega tobaka in cigaret

3. 2. 2017 se bodo zvišale cene drobno rezanega tobaka in cigaret navedenih v »Pripomočku za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete z dne 2. 2. 2017«. Razpredelnica s starimi in novimi DPC drobno rezanega tobaka in cigaret (Seznam drobno prodajnih cen cigaret, Seznam drobno prodajnih cen drobno rezanega tobaka) se prav tako nahaja na spletni strani FURS Glede na to, da se bodo DPC drobno rezanega tobaka in cigaret spremenile 3. 2. 2017, morajo zavezanci opraviti popis zalog drobno rezanega tobaka in cigaret na dan 2. 2. 2017 in pristojnemu finančnemu uradu dostaviti obračun razlike trošarine do 17. 2. 2017. Obveznost za plačilo razlike trošarine zapade v plačilo na dan 3. 4. 2017.