Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Plačilo razlike trošarine ob zvišanju drobnoprodajne cene drobno rezanega tobaka in cigaret

Na podlagi devetega odstavka 8. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16; v nadaljevanju ZTro-1) nastane obveznost za obračun trošarine tudi takrat, ko se za drobno rezani tobak in cigarete

zviša drobno prodajna cena (DPC).

Zaradi navedenega so osebe, ki imajo drobno rezani tobak in cigarete na zalogi zunaj trošarinskih skladišč, dolžne na dan pred zvišanjem DPC za drobno rezani tobak in cigarete, ki jih imajo na zalogi, opraviti popis ter davčnemu organu predložiti zapisnik o popisu ter obračun trošarine najpozneje 15. dan po popisu. Za potrebe zapisnika o popisu drobno rezanega tobaka oziroma cigaret se uporablja obrazec Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete. Trošarina se plača najpozneje 60. dan po opravljenem popisu. Obračun trošarine iz zgornjega odstavka se davčnemu organu ne predloži, če je znesek trošarine, ki bi jo bilo treba obračunati, nižji od 10 evrov. V tem primeru se v zapisniku o popisu drobno rezanega tobaka oziroma cigaret, ki se predloži na obrazcu »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak oziroma cigarete« navede, da je znesek trošarine nižji od 10 evrov. 

3. 2. 2017 se bodo zvišale cene drobno rezanega tobaka in cigaret navedenih v »Pripomočku za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete z dne 2. 2. 2017«. Razpredelnica s starimi in novimi DPC drobno rezanega tobaka in cigaret (Seznam drobno prodajnih cen cigaret, Seznam drobno prodajnih cen drobno rezanega tobaka) se prav tako nahaja na spletni strani FURS Glede na to, da se bodo DPC drobno rezanega tobaka in cigaret spremenile 3. 2. 2017, morajo zavezanci opraviti popis zalog drobno rezanega tobaka in cigaret na dan 2. 2. 2017 in pristojnemu finančnemu uradu dostaviti obračun razlike trošarine do 17. 2. 2017. Obveznost za plačilo razlike trošarine zapade v plačilo na dan 3. 4. 2017.

Fotogalerija