Zapri

Novice


Arhiv: Javni razpis za ugodna posojila podjetništvu in projektom kmetijske predelave, trženja ter dopolnilne dejavnosti

Razpisnik SLOVENSKI REGIONALNO RAZVOJNI SKLAD, je 03.06.2012 objavil JR za ugodna posojila podjetništvu in projektom kmetijske predelave, trženja ter dopolnilnih dejavnost. Roki za oddajo so:  2. 7. 2012, 3. 9. 2012, 15. 10. 2012 in predvidena višina sredstev 8.500.000 EUR

Predmet razpisa

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil sklada vlagateljem, ki so registrirani v Republiki Sloveniji, z začetnimi projekti:

  • podjetniškega značaja (namen B) in
  • dopolnilnih dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih proizvodov (namen A2).

Dolgoročna posojila nudijo ugodne obrestne mere, ki so pod tržnimi obrestnimi merami, ter moratorij pri vračilu glavnice posojila.

Višina sredstev

Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 8.500.000,00 EUR, in sicer je namenjenih:

  • 8.000.000,00 EUR podjetniškim projektom (namen B) in
  • 500.000,00 EUR projektom dopolnilnih dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih proizvodov (namen A2).

Posojila so namenjena projektom na območju celotne Republike Slovenije.Skupna višina razpisanih subvencij za obresti pri posojilih za namen B pri projektih v Pomurju pa je 300.000,00 EUR, in sicer za leto 2012 v višini 100.000,00 EUR, za leto 2013 v višini 100.000,00 EUR ter za leto 2014 v višini 100.000,00 EUR.

račilu glavnice posojila.

VIR: TIKO PRO

 

Fotogalerija