Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Zaščita blagovne znamke / storitve v Sloveniji

Ste vedeli, da ime Kranjska klobasa lahko uporablja le deset certificiranih proizvajalcev v Sloveniji? Gre za slovensko jed, ki se proizvaja po točno določenem receptu in potrjenem proizvodnem postopku ter sodi med izdelke višje kakovosti.

Zaščitena blagovna znamka je lahko beseda, slogan, logotip ali kombinacija, po kateri se vaš proizvod ali posel razlikuje od drugih. Z blagovno znamko dobimo izključno pravico do uporabe znamke v gospodarstvu za označevanje blaga ali storitve.

Postopek registracije blagovne znamke:

Predhodna poizvedba: Preden vložite zahtevo za registracijo znamke, vam svetujemo, da se pozanimate na uradu za intelektualno lastnino , kaj se lahko registrira kot znamka, kako poteka postopek registracije, kdo vam lahko pri prijavi pomaga in podobno. Ta faza registracije je sicer neobvezna, vendar izredno pomembna. Priporočljivo je, da posameznik predhodni preveri ustrezne baze podatkov o predhodno registriranih in obstoječih blagovnih znamkah.

Vložitev prijave: Prijava znamke, ki jo lahko pripravite sami ali za to pooblastite zastopnika, mora vsebovati :

pravilno izpolnjena zahteva za registracijo znamke (SIPO Z-1) 
pravilna opredelitev in klasifikacija blaga in storitev: Nicejska klasifikacija blaga in storitev
prikaz znaka v petih izvodih
upoštevanje izjem, kot npr. zaščita zvočnega znaka, pri katerem so določeni dodatni pogoji
plačana pristojbina za prijavo
pooblastilo zastopniku

Prijavo se predloži v treh izvodih!

Sledi formalni preizkus, v katerem urad ugotavlja, ali prijava izpolnjuje zahteve iz Zakona o industrijski lastnini in Pravilnika o vsebini prijave znamke. Po opravljenem formalnem preizkusu prijave urad preveri, ali je ob upoštevanju absolutnih razlogov za zavrnitev znamke (42. in 43. člen Zakona o industrijski lastnini) prijavljeni znak mogoče registrirati kot znamko. (Absolutni razlogi za zavrnitev: nesposobnost razlikovanja, generičnost, opisovalnost, geografske značilnosti, zavajanje javnosti, grbi, morala, uradni znaki ).

Ugovor? Imetnik že prej registrirane enake ali podobne znamke lahko v treh mesecih od dneva objave prijave vloži pisni ugovor zoper registracijo. Če ugovor zoper registracijo znamke ni bil vložen ali urad ugotovi, da je neutemeljen, pozove prijavitelja, naj plača pristojbino za registracijo znamke za prvih deset let.

Znamka velja 10 let od dneva vložitve prijave, vendar se njena veljavnost lahko za enako obdobje neomejeno podaljšuje.

Avtor: Jana Bivic

Fotogalerija