Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Objava Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah

Dne 5. maja 2014 je bil v Uradnem listu RS, številka 32/2014 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (v nadaljevanju ZTro-N), ki uvaja nekaj sprememb na področju trošarin tudi v zvezi s tobačnimi izdelki.

S citiranim zakonom se 8. 5. 2014 poviša trošarina za določene tobačne izdelke, in sicer tako, da znaša:

  • za cigare in cigarilose: 6 % od DPC, vendar najmanj 40 evrov za 1000 kosov,
  • za drobno rezan tobak: 35 % od DPC in 40 evrov za en kilogram, vendar najmanj 88 evrov za en kilogram,
  • za drug tobak za kajenje: 40 evrov za en kilogram.

Za davčno obdobje »maj 2014« bodo torej trošarinski zavezanci za zgoraj navedene tobačne izdelke morali vložiti dva obračuna, in sicer prvega za obdobje »1. 5.–7. 5. 2014« in drugega za obdobje »8. 5.–31. 5. 2014«.

Prav tako morajo trošarinski zavezanci, ki bodo želeli na dan 8. 5. 2014 določiti novo DPC obravnavanih tobačnih izdelkov, spremembo DPC prijaviti pristojnemu carinskemu organu en dan pred spremembo DPC.

Poleg navedenega pa se z ZTro-N 16. 5. 2014 poviša tudi znesek trošarine s 101 evra na najmanj 106 evrov za 1000 kosov cigaret iz razreda tehtane povprečne drobno prodajne cene cigaret. Trošarinski zavezanci, ki bodo želeli na dan 16. 5. 2014 določiti novo DPC cigaret, morajo spremembo DPC prijaviti pristojnemu carinskemu organu, dva dni pred spremembo DPC.

Novost pri uvozu 

Pri uvozu drobno rezanega tobaka je potrebno v polje 31 EUL z uporabo šifre TC vpisati drobnoprodajno ceno za 1 kg tobaka.

VIR: MF RS, CARINSKA UPRAVA

Fotogalerija