Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Ustanovljena Sekcija malih trgovcev za pospeševanje nabave in prodaje v malih trgovinah v okviru GZS PTZ

Včeraj se je na pobudo slovenskih malih trgovcev ustanovila Sekcija malih trgovcev za pospeševanje nabave in prodaje na področju prehrambenih artiklov, kmetijskega repro-materiala, strojev in opreme ter programa za dom in vrt. Po začetnem spodbujanju te dejavnosti pa bodo kmalu prešli še na druge dejavnosti, kot so: elektronika, kovinarstvo, tekstil in obutev, lesarstvo, medicinski pripomočki, ipd.

Dvaintrideset ustanovnih članov sekcije pričakuje predvsem to, da jim ponujeni model pospeševanja nabave omogoči iskanje optimalnih nabav artiklov, povečanje poslovne pogajalske moči, doseganje znižanja stroškov in večanje regijske konkurenčnosti. Končni cilj povezovanja je pravočasna, količinsko zadostna in cenovno ugodna blagovna preskrba, ki bo ob večjem zadovoljstvu kupcev povečala njihov ugled, tržni delež in dobiček.

Sekcija bo zagotavljala sinergijo znanja in pridobivanja poslovnih informacij iz domačega in mednarodnega omrežja. Večja lobistična moč in izboljšanje infrastrukture pod okriljem GZS-PTZ pri iskanju poslovnih priložnostih pa jim bo omogočilo pridobiti boljše pogoje za sklepanje pogodb z bankami, zavarovalnicami, razvojnimi skladi,idr.

Prisotni mali trgovci so se na ustanovnem zboru sekcije odločili, da najprej v čim večjem številu članic podpišejo pismo o nameri, ki jasno izraža voljo po partnerstvu in bolj povezanem medsebojnem sodelovanju. Za izvedbo konkretne skupne nabave pa bodo člani sekcije ustanovili podjetje, ki bo imelo prepoznavno znamko (logotip), kodeks etike in morale in ostale pogoje za doseganje zastavljenih ciljev.

Člani sekcije, katerega novo izvoljeni predsednik je, g. Jože Cajnar, direktor KZ Metlika so optimistični in pričakujejo podporo strokovnjakov GZS-PTZ.

Strokovna služba GZS- Podjetniško trgovska zbornica ( PTZ)

Podrobnejše informacije;ptz@gzs.si; 01 58 98 312

Fotogalerija