Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Javni razpis P1 2013 Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Podjetniški sklad razpisuje produkt P1 2013 - Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Skladno z razpisnimi pogoji JR P1 2013, podjetja, ki opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v področje G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, ne morejo kandidirati za kreditno garancijsko linijo A.2 in B.2 (čista obratna sredstva), lahko pa kandidirajo za kreditno garancijsko linijo A.1 in B.1, kjer pa so upravičeni stroški definirani sledeče:

A.1.  Razvojne garancije za obstoječe MSP-je

-  Namen: spodbujanje podjetij v razvojne investicije, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti

- Upravičeni stroški projekta:

stroški materialnih investicij, stroški nematerialnihinvesticij ter obratna sredstva, ki so lahko le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oz. maksimalno 200.000 EUR  

B.1.  Razvojne garancije za MSP-je s statusom novega podjetja

-  Namen: spodbujanje podjetij v razvojne investicije, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti

- Upravičeni stroški projekta:

stroški materialnih investicij,

stroški nematerialnihinvesticij ter

obratna sredstva, ki so lahko le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oz. maksimalno 200.000 EUR  

Fotogalerija