Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Vabilo na ustanovni zbor sekcije malih trgovcev za pospeševanje nabave pri GZS -PTZ

 

VABILO NA USTANOVNI ZBOR SEKCIJE MALIH TRGOVCEV ZA

POSPEŠEVANJE NABAVE PRI GZS - PTZ

Vljudno vas vabimo na ustanovni zbor Sekcije malih trgovcev za pospeševanje nabave pri GZS-PTZ, ki bo v torek, 19. novembra 2013, ob 14.00 uri, v prostorih GZS, dvorana C v 1. nadstropju, Dimičeva 13, Ljubljana.

 

V GZS - Podjetniško trgovski zbornici in njenem Združenju malih trgovcev želimo v okviru prizadevanj za učinkovito interesno zastopniško in poslovno podporno pomoč članom iz vrst malih trgovcev spodbujati tudi učinkovito izvajanje njihove nabavne funkcije. S tem želimo prispevati k večji konkurenčnosti poslovanja malih trgovcev. Pravočasna, količinsko zadostna in cenovno ugodna blagovna preskrba bo ob večjem zadovoljstvu kupcev povečevala ugled malih trgovcev, njihov tržni delež in dobiček. Po začetnem spodbujanju pospeševanja nabave v mali trgovini na področju prehrambenih artiklov, kmetijskega repro-materiala, strojev in opreme ter programa za dom in vrt, bi prešli na pospeševanje tudi na drugih področjih, kot so: elektrotehnika, kovinarstvo, tekstil in obutev, lesarstvo, medicinski pripomočki in še kaj.

Ocenili smo, da gre pri nabavno prodajnem pospeševanju za pomembno in za male trgovce specifično poslovno funkcijo, ki utemeljuje ustanovitev posebne interesne Sekcije pospeševanja nabave v mali trgovini kot nove komplementarne oblike organiziranja malih trgovcev pri GZS-PTZ. V okviru te Sekcije bodo zainteresirani trgovci med seboj in v sodelovanju z zbornično strokovno službo vzpostavili prostor za izmenjavo izkušenj, stališč in pogledov, kako pristopiti k oblikovanju in ohranjanju učinkovite skupne nabavne strategije ob doslednem upoštevanju okvirov zakonodaje s področja varstva konkurence.

Sekcija bo zagotavljala sinergijo znanja in pridobivanje poslovnih informacij iz domačega in mednarodnega zborničnega omrežja ter uporabljala lobistične kanale GZS do države, bank, zavarovalnic in drugih institucij glede sistemskih rešitev, ne bo pa se ukvarjala z izvedbo konkretnih poslov skupne nabave. Za realizacijo koncepta poslovnega pospeševanja male trgovine preko nabavne funkcije bo Sekcija pretehtala primernost ustanovitve skupnega nabavnega podjetja, ki bo tudi član Sekcije GZS PTZ, skupne pogajalske skupine idr. Poslanstvo Sekcije je podrobneje razvidno iz ciljev in nalog v priloženem predlogu sporazuma o ustanovitvi in delovanju Sekcije.

Na ustanovnem zboru bomo sprejeli sporazum o ustanovitvi in delovanju Sekcije, izvolili predsednika in izvršilni odbor in razpravljali o programskih izhodiščih.

Predlagamo naslednji dnevni red :

1.Izvolitev predsedujočega ustanovnemu zboru

2.Nagovor predsednika Podjetniško trgovske zbornice (mag. Brane Lotrič)

3.Predstavitev poslovnega modela vfunkciji nabav vmali trgovini (Jože Cajnar)

4.Razprava in sprejem sporazuma o ustanovitvi in delovanju Sekcije

5.Izvolitev predsednika in izvršilnega odbora Sekcije

6.Razprava in sprejem programskih izhodišč za leto 2014

7.Razno

Za morebitna vprašanja sta vam na voljo Gaberc Kotnik Blanka, tel: 01/5898 312; blanka.gaberc@gzs.si in Jernej Logar, tel: 01/5898 485; svetovanjeZDG@gzs.si

Parkiranje je možno v garaži v 1. kleti stavbe GZS.

V pričakovanju vaše udeležbe vas lepo pozdravljamo.

Za iniciativno skupino:

Jože Cajnar, direktor KZ Metlika, z.o.o.

Ivo Bobek, direktor ABK, d.o.o.

Jože Vencelj, direktor IST d.o.o.

 

Predsednik UO PTZ:

mag. Brane Lotrič

Fotogalerija