Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Objava novega seznam harmoniziranih standardov s področja nizkonapetostne električne opreme

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na svoji spletni strani objavilo »nov« seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 27/04, 17/11-ZTZPUS-1 in 71/11).

Navedeni seznam je istoveten seznamu harmoniziranih evropskih standardov, ki je bil objavljen v Uradnem listu Evropskih skupnosti
št. C 255 dne, 4. septembra 2013.

Seznam standardov je dosegljiv preko ikonehEN  na vhodni spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v spodnjem desnem delu) oziroma preko strani, kjer so na voljo različni podatki povezani z nizkonapetostno električno opremo.


 

Fotogalerija