Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Mestni trgovci in EUROBASKET 2013

Združenje trgovcev mesta Ljubljana (ZTML), ki je vedno številčnejše, je prispevalo povezavo med mestnimi trgovci in mestom Ljubljana ob dogodku  EUROBASKET 2013. Člani so povezani z urejenimi izložbami in dogovorom o priznanju popusta tistim strankam,ki bodo predložile vstopno karto za EUROBASKET 2013. Za vse te stranke velja v določenih mestnih trgovinah 10 odstotni popust. Člani bodo sodelovali tudi pri oživitvi mesta s postavitvijo stojnic pred vhodi trgovin tam, kjer lokacije niso sporne glede na Odlok o javni rabi površin. Člani ZTML so v sodelovanju z MOL oproščeni plačila takse za stojnice, združenje pa jim nudi plačilo najemnine za čas EUROBASKET 2013 , torej med 04. in 22. septembrom. Vabimo vse zainteresirane, da se nam priključijo.

Foto: Irena Razpotnik za MOL in Maja Ravbar Jean

Fotogalerija