Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Poziv vsem članom k pripombam ob novem predlogu ZVPot-F

Predlog o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov je v javni obravnavi do 20.09.2013.

Prosimo, da nam pripombe ali predloge k zakonskemu besedilu sporočite do 13.09.2013 na naslov: andreja.kos@gzs.si in  igor.knez@gzs.si.

Bistveni POUDARKI predloga zakona:

-3. člen  – 30 dnevni rok v katerem mora podjetje izpolniti obveznost iz prodajne pogodbe do potrošnika (25. a člen),

–informacije katere mora podjetje zagotoviti potrošniku predem ga zavezuje pogodba oz. ponudba (25 . b člen),

–prenos tveganja za izgubo ali poškodovanje blaga (25. c člen),

–podjetje mora od potrošnika pridobiti izrecno soglasje za morebitna dodatna plačila poleg plačila za glavno pogodbeno obveznost (25. d člen),

-5. člen  - zaračunavanje stroškov za uporabo določenega plačilnega sredstva,

-6. člen - pogodbe sklenjene na daljavo ,

-7. člen  - posledice odstopa od pogodbe sklenjena na daljavo,

-8. člen - reparacijske obveznosti podjetja v primeru, da potrošnik odstopi od pogodbe,

-10. člen - primere v katerih potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih primerov,

-12. člen - sklepanje pogodb na daljavo z uporabo telefona,

-13. člen – trženje finančnih storitev na daljavo.

Prosimo, da o predlogu obvestite  vaše člane in jih zaprosite za njihove konkretne predloge in pripombe.

Fotogalerija