Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Mednarodna konferenca "Prihodnost majhnih in srednje velikih urbanih centrov in mest" v Weizu 16. in 17. maj 2013

GZS Podjetniško trgovska zbornica je leta 2011 vzpostavila projekt  mestnega marketinga z avstrijskim podjetjem in tremi pilotnimi občinami (Ljubljana, Koper in Celje) in ga v letu 2012 tudi realizirala. Vse tri občine se vsaka na svoj način,  že ves čas aktivno ukvarjajo z imlementacijo mestnega marketinga. Zaradi vse slabših gospodarskih okoliščin središč mest, pa se sedaj zanj zanimajo tudi ostale, manjše občine. Tako je v okviru dveh evropskih projektov 16. in 17. maja 2013 potekala medanrodna konferenca, kjer so se predstavila različno velika avstrijska in nemška mesta, ki so svoje modele že implementirala.

 

Fotogalerija