Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Novosti KPDTS Regres 2012 in sprememba povračila stroška za malico in prevoz - trgovinska dejavnost

Pogajalski skupini delodajalcev in delojemalcev za Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije (v nadaljevanju: KPDTS) sta na svoji seji dne 6. junija 2012 dogovorili naslednje spremembe Tarifne priloge h KPDTS (UL RS, št. 111/2006, 94/2008 s spremembami in dopolnitvami):

  • • Prevoz na delo in z dela (v primeru, ko ni možnosti javnega prevoza): novost je višina povračila stroškov za prevoz na delo in z dela najmanj v višini 0,16 EUR za vsak polni kilometer.
  • • Prehrana med delom: novost je višina povračila stroška za prehrano med delom  najmanj 4,16 EUR za dneve prisotnosti na delu.
  • Minimalni regres za letni dopust za leto 2012: novost je, da minimalni regres za letni dopust za leto 2012 znaša 763,06 EUR, če ga delodajalec v celoti izplača v denarju. V primeru, da delodajalec izplača del regresa v nedenarni obliki, znaša minimalni regres za letni dopust za leto 2012 790,00 EUR, od tega mora delodajalec izplačati v denarju najmanj 55 % tega zneska, preostali del pa v skladu s 4. odstavkom 1. točke 81. člena normativnega dela KP trgovine.

Te spremembe veljajo za delo opravljeno od 1. 6. 2012.

Spremembe Tarifne priloge h KPDTS bodo stopile v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

Fotogalerija