Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Spodbude za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom 2012/2013 (152. JR)

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 1. marca 2013 objavil Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2012/2013.

Objava:  1. 3. 2013, Uradni list RS, št. 18/2013

Rok za oddajo vlog: 29. 3. 2013

Vrednost razpisa: 5.825.896,57 EUR

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade dijaka oziroma študenta višje šole. Ti stroški nastanejo, ko delodajalci izvajajo aktivnosti praktičnega usposabljanja z delom za dijake oziroma praktičnega izobraževanja za študente. Za pomoč pri izvedbi programa se del spodbud nameni tudi šoli, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik.   Več o razpisu in razpisni dokumentaciji na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.

 

Fotogalerija