Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Uredba o določitvi zneska trošarine za drobno rezani tobak in preostali tobak za kajenje

Dne 1. marca 2013 se torej na podlagi Uredbe o določitvi zneska za drobno rezani tobak in

preostali tobak za kajenje (Uradni list RS, št. 7/13) poveča višina trošarine, tako da znaša:

  • trošarina za drobno rezani tobak 56,25 evrov za en kilogram in
  • trošarina za preostali tobak za kajenje 31,25 evrov za en kilogram.

V skladu z navedeno uredbo in ZTro se v primeru povišanja trošarine za tobak za kajenje popis

zalog tobaka ne opravlja.

Uredba

 

Fotogalerija