Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Uvozna dovoljenja

Organ,ki je v Sloveniji pristojen za izdajo listin potrebnih pri uvozu tekstila in jekla je Carinska uprava RS. Zato vse zahtevke za omenjene listine pošljite na naslov:

Carinska uprava Republike Slovenije
Carinski urad Jesenice, Center za TARIC in kvote
Spodnji Plavž 6c
4270 Jesenice
Slovenija
tel: 04 297 44 70
faks: 04 297 44 72

EU, v skladu s pravili WTO, stremi k čimbolj prosti trgovini brez ukrepov, ki bi omejevali in spreminjali trgovinske tokove. Zato uporablja nizko carinsko zaščito do tretjih držav in se izogiba uporabi ukrepov, ki trgovino omejujejo. Le majhno število izdelkov je pri uvozu še omejeno z uvoznimi količinskimi omejitvami.

Trenutno tako EU uporablja sistem količinskih omejitev le pri uvozu jekla in v majhnem obsegu pri uvozu tekstila. Poleg sistema količinskih omejitev pa ponavadi uporablja še določene nadzorne ukrepe, kot so sistem dvojne kontrole ali predhodnih dovoljenj itd., s pomočjo katerih spremlja dogajanje na trgu in si s tem omogoča hitrejše ukrepanje v primeru nastalih težav.

Ker se sistem uvoza pri teh izdelkih precej razlikuje od običajnega uvoza, pa tudi od sistema kvot, ki je bil v veljavi pred vstopom v EU, so na naslednjih straneh podrobneje razloženi posamezni postopki in predpisi za:

  • tekstil
  • jeklo

VIR: JAPTI


 

Fotogalerija