Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Zbor Združenja malih trgovcev Slovenije z dne 14.03.2012

Z dne 14.03.2012 je potekal zbor ZMTS, z dnevnim redom :

 13.00 Uvodni nagovor - mag. Vida Kožar, direktorica PTZ

13.10 Fleksibilnost urejanja delovnih razmerij - ga. Nina Globočnik, univ.dipl.prav. z opravljenim pravniškim državnim izpitom, direktorica Inštituta za delodajalce na GZS

13.45 Predstavitev poročila dela za leto 2011 Združenja malih trgovcev Slovenije (ZMTS) in Programa dela za leto 2012, g. Jože Vencelj, predsednik ZMTS

14.00 Internacionalizacija podjetij, najbolj aktualni tuji trgi, g. MatejRogelj, namestnik direktorja Oddelka za mednarodno sodelovanje na GZS

14.20 Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v stečajnem postopku z novejšo sodno prakso – ga. Mojca Breznik odvetnica

15.-15.15Razprava

Zapisnik zbora.

STROKOVNA SLUŽBA PTZ


Pripeti dokumenti

Fotogalerija