Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Kaj nam v praksi pomenijo zadnje spremembe ZDDV-1? 17.01.2012

Vljudno vas vabimo na seminar
»KAJ NAM V PRAKSI POMENIJO ZADNJE SPREMEMBE ZDDV-1?« 

Četrtek, 17.01.2012 ob 15:00 – 17:45

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Učilnica E (medetaža 5. nad.)

PREDAVATELJICA:
Dunja Verbajs je univ. diplomirana ekonomistka, davčna svetovalka ter članica Društva davčnih svetovalcev Slovenije. Kot davčna svetovalka s svojimi dolgoletnimi izkušnjami, ki jih je pridobila na Davčni upravi RS, Obrtni zbornici Slovenije, v družbi Gostiša&Verbajs d.o.o. in sedaj kot samostojna davčna svetovalka dnevno svetuje podjetnikom pri reševanju njihovih problemov v praksi, predvsem pa na zelo obiskovanih seminarjih in delavnicah.

Zakon o spremembah in dopolnitvah ZDDV- 1, ki ga je Državni zbor sprejel po skrajšanem postopku, je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/2011 in je začel veljati 20. oktobra 2011. Glede na prehodne in končne določbe, pa se oz. se bodo posamezne določbe novele zakona začele uporabljati v različnih obdobjih. Določbe ZDDV-1 z »novelo E«, prinašajo kar nekaj pozitivnih sprememb v prakso na področju DDV kot npr. :   

  • naknadno znižanje davčne osnove in obračunanega DDV – novi administrativni postopki;
  • popravki obračunanega DDV od neplačanih terjatev v postopkih prisilne poravnave in v stečajnem postopku – že za leto 2011;
  • poenostavljeni postopki popravljanja napak iz preteklih davčnih obdobij  ter postopek samo-obdavčitve;
  • sprememba glede predložitve rekapitulacijskih poročil in poročil o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1, če poročili ne vsebujeta podatkov;
  • večina komunikacije z davčnim organom bo po novem  potekala po elektronski poti – odprava administrativni ovir;
  • vprašanja in odgovori na najbolj pogoste dileme davčnih zavezancev pri izvajanju določb ZDDV-1 v praksi

KOTIZACIJA:
Za člane GZS-PTZ s poravnanimi obveznostmi do GZS-PTZ, ki uveljavljajo novoletni darilni bon je cena seminarja 12 EUR (DDV je vključen). Več o darilne bonu, ki ga podarja GZS-PTZ kot voščilo, si lahko preberete tukaj: www.gzs.si/podjetnisko_trgovska_zbornica/56552

Za člane GZS-PTZ, ki ne uveljavljajo novoletnega darilnega bona, je cena seminarja 96 EUR (DDV je vključen).

Za ostale udeležence pa je cena seminarja 120 EUR (DDV je vključen).
V ceno je vključeno gradivo in  napitek med odmorom.

PRIJAVA:  
Prijave za udeležbo na seminarju zbiramo do 14. januarja 2011.
Kotizacijo je treba poravnati najmanj 3 dni pred izvedbo seminarja na poslovni račun GZS pri NLB št. 02924 – 0017841495, sklic 2090-5074. Prijavnico in potrdilo o plačani kotizaciji pošljite na faks št.: 01/58-98-317 ali 01/23- 02-258.

Seminar bo izveden ob prijavi najmanj 7 udeležencev. Odpoved udeležbe je možna največ dva delovna dni pred izvedbo. Prijavljeni udeleženci, ki udeležbo prekličejo po tem roku ali se seminarja ne udeležijo oz. ne pošljejo drugega udeleženca, do povrnitve kotizacije niso upravičeni oz. morajo poravnati celotno kotizacijo. V primeru odpovedi seminarja s strani organizatorja, zneske vplačane kotizacije vrnemo. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.

DODATNE INFORMACIJE:

GZS – Podjetniško trgovska zbornica, tel. 01/58-98-310, e-naslov: ptz@gzs.si.

Fotogalerija