Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Kako do ugodnega poslovnega rezultata in davčne obveznosti v računovodskih izkazih in davčnem obračunu za leto 2012

Vljudno vas vabimo na seminar

»KAKO DO UGODNEGA POSLOVNEGA REZULTATA IN 
DAVČNE  OBVEZNOSTI V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH IN DAVČNEM OBRAČUNU ZA LETO 2011 »

Četrtek, 26.01.2012 ob 15:00 do 19:00, Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Dvorana C

PREDAVATELJICA:
Božena Macarol je davčna svetovalka, z dolgoletnimi izkušnjami na raznih področjih davčnega svetovanja ter računovodstva. Je tudi zaprisežena sodna izvedenka za področje davkov. Je predavateljica, avtorica in soavtorica številnih strokovnih člankov ter priročnikov s področja DDV, obdavčitve nepremičnin, vodenja poslovnih knjig, obdavčitve osebnih prejemkov in vozil, organizacije in vodenja računovodstva ter drugih.

PROGRAM:

 • Vpliv posameznih poslovnih odločitev na računovodske izkaze in davčne obračune v letu 2011,
 • Pomen sprejetih poslovnih politik in njihov vpliv na poslovni in davčni rezultat podjetja (s.p. in d.o.o.),
 • Pomen sprejetja ustreznih računovodskih sodil in usmeritev za optimizacijo poslovnega rezultata in davčne osnove,
 • Temeljne pravne podlage za sestavitev računovodskih izkazov za samostojne podjetnike in male gospodarske družbe za leto 2011,
 • Predstavitev razlik med računovodsko in davčno obravnavo posameznih postavk in posledice v davčnem obračunu,
 • Vpliv padca cen sredstev in obveznih oslabitev  sredstev na poslovni in davčni rezultat družb,
 •  Kako lahko na zakonit način preprečimo negativne vplive obvezne oslabitve sredstev,
 • Oblikovanje popravkov terjatev za poslovne potrebe in za njihovo davčno priznavanje,
 • Vpliv stanja zalog na poslovni in davčni rezultat družb,
 • Davčne posledice  pri obračunu  posebnih ugodnosti zaposlenim (bonitete, darila)
 • Sodila za davčno priznavanje  poslovnih stroškov in njihov vpliv na višino davčne osnove, (izobraževanje, reklama, reprezentanca, donacije),
 • Zaračunavanja storitev med povezanimi osebami in njihove davčne posledice, 
 • Koriščenje možnih davčnih olajšav in pogoji za njihovo uveljavljanje,
 • Vrste prilog, ki jih je potrebno izpolniti in priložiti k davčnemu obračunu za leto 2011, 
 • Vaša vprašanja in odgovori nanje.

Seminar je primeren za:

- Lastnike in vodje  malih podjetij, ki želijo aktivno vplivati na svoj poslovni ter davčni rezultat skozi vse leto, še zlasti pa ob koncu leta…,

- vse, ki jih zanima ta tematika.

KOTIZACIJA:
Za člane GZS-PTZ s poravnanimi obveznostmi do GZS-PTZ, ki uveljavljajo novoletni darilni bon je cena seminarja 12 EUR (DDV je vključen). Več o darilnem bonu si lahko pogledate na tej povezavi

Za člane GZS-PTZ, ki ne uveljavljajo novoletnega darilnega bona je cena seminarja 96 EUR (DDV je vključen). Za ostale udeležence pa je cena seminarja 120 EUR (DDV je vključen).

V ceno je vključen napitek med odmorom.

Seminar bo izveden ob prijavi najmanj 7 udeležencev. Odpoved udeležbe je možna največ dva delovna dni pred izvedbo. Prijavljeni udeleženci, ki udeležbo prekličejo po tem roku ali se seminarja ne udeležijo oz. ne pošljejo drugega udeleženca, do povrnitve kotizacije niso upravičeni oz. morajo poravnati celotno kotizacijo. V primeru odpovedi seminarja s strani organizatorja, zneske vplačane kotizacije vrnemo. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.

DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVA:
GZS – Podjetniško trgovska zbornica, tel. 01/58-98-310, e-naslov: ptz@gzs.si.

Fotogalerija