Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Ustanovljeno združenje trgovcev, gostincev in ostalih podjetnikov mesta Koper

Podjetniško trgovska zbornica (PTZ) pri GZS je 10. oktobra 2011 na pobudo trgovcev mesta Koper, Regionalnega razvojnega centra Koper in Mestne občine Koper ustanovila novo Združenje trgovcev, gostincev in ostalih podjetnikov mesta Koper, s skrajšanim imenom PTZ KP.Namen Združenja je povezati čim večje število trgovcev v mestnem središču Kopra, da bi lažje in učinkoviteje uresničevali skupne interese in ustvarjali boljše pogoje poslovanja. Za predsednika IO (Izvršilni odbor, v nadaljevanju) PTZ KP je bil izvoljen g. Ambroz Tomovski (Zlatarna Tomovski, Ambroz Tomovski s.p.)

Programske usmeritve novega združenja so:

 • Izvedba skupnih promocijskih aktivnosti
 • Izvedba izobraževanj in usposabljanj
 • Informiranje o aktualnih dogodkih in poslovnih priložnostih
 • Razvijanje partnerskega sodelovanja
 • Dejavno vključevanje v upravljanje z mestnim središčem

Bonitetna hiša BISNODE d.o.o. je predstavila gospodarske kazalce in položaj malih trgovcev v Obalno-kraški regiji in sicer s sledečimi ugotovitvami:

 • število podjetij in podjetnikov se v sektorju trgovine povečuje
 • v letu 2011 se je ustanovilo v Obalno-kraški regiji 1,88 novih malih trgovcev
 • manj blokiranih podjetij malih trgovcev v Obalno-kraški regiji, v primerjavi s slovenskim povprečjem
 • mali trgovci v Obalno-kraški regiji predstavljajo 7% celotne populacije številčno in vrednostno
 • kriza je prizadela majhne trgovce v celotni Sloveniji
 • iskanje boljših nabavnih pogojev združeno in upravljanje s terjatvami
 • podjetja malih trgovcev v Obalno-kraški regiji predstavljajo manjše tveganje za propad, kot je povprečje v Sloveniji

Poleg tega pa je pomembno tudi oblikovanje nove celostne grafične podobe novega združenja za boljšo in transparentno prepoznavnost. V tej smeri je novo združenje že začelo delovati, saj je prva seja IO že napovedana v kratkem.

Ustanovni zbor PTZ KP

Fotogalerija