Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Direktiva o tobačnih izdelkih - prenova

GZS - Podjetniška zbornica je na Ministrstvo za gospodarstvo ter na Evropsko komisijo posredovala stališča slovenskega gospodarstva do prenove Direktive EU o tobačnih izdelkih (Direktiva 2001/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2001 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o izdelavi, predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov).

Stališča gospodarstva so usmerjena predvsem na področja uporabe

-generične embalaže (plain packaging),

-večjih zdravstvenih opozoril,

-prepovedi uporabe sestavin v tobačnih izdelkih in

-prepovedi prikazovanja tobačnih izdelkov na prodajnih mestih.

Javno posvetovanje o tej problematiki je bilo zaključeno konec decembra 2010 in bo podlaga za "analizo učinkov" predvidenih sprememb, kar bo spremljajoči dokument predloga sprememb obstoječe Direktive. Obe besedili bo Komisija posredovala Svetu in Evropskemu parlamentu v nadaljnjo obravnavo in dokončen sprejem.

V prilogi si oglejte dopis Ministrstva za gospodarstvo.

Več informacij: Aleš Merhar, samostojni svetovalec, ales.merhar@gzs.si, 01 5898 310


Pripeti dokumenti

Fotogalerija