Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov

Ministrstvo za gospodarstvo je objavilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov, ki je bil v javni obravnavi do 31.12.2010. Cilj predloga zakona je uskladiti potrošniško zakonodajo z Direktivo 1999/44/ES, ter Direktivo 2008/122/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. januarja 2009 o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb časovnega zakupa, dolgoročnih počitniških proizvodov, nadaljnje prodaje in zamenjave, katera je razveljavila Direktivo 94/47/ES.

Predlog zakona na novo ureja garancijo za brezhibno delovanje stvari. Sprememba naslova in črtanje členov, ki urejajo dosedanjo ureditev »obvezne« garancije je potrebno zaradi nove ureditve področja garancije, in sicer gre za uskladitev oziroma prenos člena 6 Direktive 1999/44/ES, ki predpisuje le prostovoljno garancijo. S predlagano spremembo se tako področje garancije bolj pregledno ureja, in sicer je jasno razvidno, da imamo v našem sistemu le prostovoljno garancijo in nič več obvezne garancije, ki je v Sloveniji predstavljala specifično ureditev.

Garancijski list bo zamenjala garancijska izjava. S predlogom zakona se briše odgovornost prodajalca za pravne napake. Poleg tega se v skladu z evropsko zakonodajo urejajo pravice in obveznosti pri pogodbah sklenjenih na daljavo in zunaj poslovnih prostorov. Prav tako se na novo prenašajo določbe Direktive 2008/122/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. januarja 2009 o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb časovnega zakupa, dolgoročnih počitniških proizvodov, nadaljnje prodaje in zamenjave, katera je razveljavila Direktivo 94/47/ES. Prav tako se spreminjajo in dopolnjujejo kazenske določbe.

Fotogalerija