Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Varnost gospodinjskih električnih aparatov - IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU)


V
 Uradnem listu EU št. L185  je bil z dne, 14. 7. 2015 objavljen Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1143, ki se nanaša formalni ugovor na zahteve standarda EN60335-2-15:2002  Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov – 2-15 del: Posebne zahteve za aparate za gretje tekočin. Formalni ugovor na navedeni standard je vložil Ciper v mesecu septembru 2014. V ugovoru je navedeno, da standard ne vsebuje posebnih določb o aparatih za pripravo kave (el. džezva). Ti aparati so sestavljeni iz posode z zaprtim grelnim elementom. Pred zavretjem zmleta kava v posodi začne kipeti in zaradi toplote, shranjene v aparatu, vroča kava prekipi. Zaradi tega obstaja resno tveganje za poškodbe uporabnikov in posledično za standard kot tak, ne velja več domneva o skladnosti z Direktivo 2006/95/EU.
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1143 je stopil v veljavo 3. avgusta 2015. 
 
 
 

Fotogalerija