Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Obračun trošarine ob povišanju cene cigaret

1. junija 2016 se bodo spremenile DPC cene nekaterih cigaret. Skladno z določbami Zakona o trošarinah morajo zavezanci opraviti popis zalog cigaret na dan 31. 5. 2016 in pristojnemu davčnemu uradu dostaviti obračun razlike trošarine do 15. 6. 2016. Obveznost za plačilo razlike trošarine zapade v plačilo na dan 30. 7. 2016. Ker je to sobota, se rok za navedeno plačilo v skladu s 45. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo z vsemi spremembami) prenese na prvi naslednji delovni dan, to je 1. 8. 2016.

Podrobnejša navodila glede obračuna razlike trošarine najdete v obvestilu FURS.

 

 

Fotogalerija