Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Poziv trgovcem - javni posvet (izpolnitev ankete) v zvezi s spremembami režima trošarine alkohol, tobačni proizvodi in energenti)

Evropska komisija ( v nadaljevanju EK)  je v okviru priprav na revizijo horizontalne trošarinske Direktive objavila Poročilo o izvajanju in vrednotenju Direktive Sveta 2008/118/ES o splošnem režimu za trošarine. Poročilo predstavlja osnovo za morebitne bodoče spremembe Direktive.  Direktiva Sveta 2008/118/ES določa splošne postopke za skladiščenje  in gibanje trošarinskega blaga (alkohol in alkoholne pijače, tobačni proizvodi, energenti) v Evropski uniji. Pojasnjuje tudi postopke za odlog plačila trošarine, ki so na voljo pooblaščenim trgovcem za skladiščenje in gibanje trošarinskega blaga. V okviru priprav  bodočih  zakonodajnih sprememb na tem področju,  EK organizira javno posvetovanje z vsemi zainteresiranimi deležniki. V skladu s tem vas pozivamo k izpolnitvi vprašalnika. 

Anketne vprašalnike pošljete neposredno EK. EK bo vsebinsko analizirala prejete odgovore in izdelala strnjen pregled oziroma poročilo glede rezultatov javnega posvetovanja. Poročilo bo predstavljalo sestavni del ocene učinkov, ki naj bi bilo objavljeno v zadnji četrtini leta 2017.

ANKETNI VPRAŠALNIK  kjer je potrebno izbrati ustrezno jezikovno različico, povezava različice v Slovenskem jeziku:


Fotogalerija