Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Poletna znižanja - obvestilo trgovcem

Kljub temu, da trgovci, po ukinitvi Pravil pri sezonskih razprodajah tekstilnega blaga in obutve, časovno niso več vezani na uvedbo razprodaje na prvi oziroma drugi delovni ponedeljek v juliju, v tem času vseeno praktično ni trgovca, ki se ne bi odločil za razprodajo ali drugo obliko znižanja cen.

 

Tako tudi Tržni inšpektorat RS v času od 3. 7. 2017 dalje aktivno opravlja nadzor nad spoštovanjem zakonskih določil, ki urejajo to področje, skupaj z nadzorom otroških oblačil - vrvice in vezalke ter nadzorom glede označevanja tekstilnih izdelkov in obutve.

 

Trgovci, ki se odločijo za uvedbo razprodaje, morajo spoštovati zlasti določbe Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) - 28. člen, in sicer predvsem glede objave razprodaje na krajevno običajen način, označenost blaga s ceno pred znižanjem in znižano ceno ter da najvišji odstotek znižanja (če je znižanje objavljeno v razponu, npr. od 20 do 50%) zajema vsaj eno četrtino vrednosti blaga v razprodaji. Trajanje sezonske razprodaje določi vsak trgovec sam.

 

Trgovci, ki se odločijo za ostale oblike znižanja cen (popusti, akcije), pa morajo predvsem paziti, da pri tem ne uporabljajo zavajajočih poslovnih praks, za kakršne je po Zakonu o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP) mogoče šteti tudi zavajajoče oglaševanje v zvezi s ceno oziroma cenovno ugodnostjo, ki jo podjetja objavljajo v svojih oglasih, na samih prodajnih mestih ali v tiskanih medijih, in morebitnemu navideznemu znižanju blaga. Pri uvedbi AKCIJSKIH PRODAJ - POPUSTOV je tako pomembno predvsem, da:

  • trgovec z objavo akcije ne zavaja potrošnika in v oglasu navede takšne podatke, ki bodo potrošniku jasni, razumljivi in nedvoumni (katero blago je znižano, za katero blago popusti ne veljajo, odstotek znižanja ipd.),

  • zniža cene le tistemu blagu, ki je bil v prodaji na voljo potrošnikom že po višjih cenah,

  • ne izvaja navideznega znižanja, to je, da cene najprej zviša in jih nato takoj zniža ter objavi znižanje,

  • odstotka popusta ni potrebno označiti na vsakem izdelku posebej, lahko je označen odstotek popusta za skupino izdelkov na eni polici ali stojalu, ki so znižani za ta odstotek (npr. polica z majicami -30%),

  • na eni polici ali enem stojalu ne sme biti zloženo blago, ki je znižano po različnih odstotkih in potrošnik šele na blagajni ugotovi, za kakšen odstotek je bilo blago znižano (npr. na enem stojalu zloženo vse perilo, ki je znižano za 20%, 30%, 40% …),

  • na eni polici ali enem stojalu ne sme biti skupaj zloženo blago, ki sploh ni znižano in blago, ki ima znižano ceno,

  • popust lahko traja neomejeno dolgo; trgovec lahko popuste imenuje z različnimi komercialnimi nazivi.

Omeniti velja tudi, da morajo biti tekstilni izdelki označeni s surovinsko sestavo v slovenskem jeziku, pri čemer mora biti takšna oznaka jasna, čitljiva, vidna in ne sme zavajati potrošnikov. Za obutev pa velja, da mora biti označena s piktogrami ali pisnimi oznakami glavnih sestavnih delov obutve ter piktogrami ali pisnimi oznakami materialov, ki se nanašajo na glavne sestavne dele obutve.

 

TIRS

Fotogalerija