Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju drobnoprodajne cene cigaret

Na podlagi devetega odstavka 8. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16; v nadaljevanju ZTro-1) nastane obveznost za obračun trošarine tudi takrat, ko se za drobno rezani tobak in cigarete zviša drobno prodajna cena (DPC). Zaradi navedenega so osebe, ki imajo drobno rezani tobak in cigarete na zalogi zunaj trošarinskih skladišč, dolžne na dan pred zvišanjem DPC za drobno rezani tobak in cigarete, ki jih imajo na zalogi, opraviti popis ter davčnemu organu predložiti zapisnik o popisu ter obračun trošarine najpozneje 15. dan po popisu. Za potrebe zapisnika o popisu drobno rezanega tobaka oz. cigaret se uporablja obrazec TRO-RAZ "Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete". Trošarina se plača najkasneje 60. dan po opravljenem popisu.

V kolikor je pri popisu drobno rezanega tobaka in cigaret znesek trošarine, ki bi jo bilo treba obračunati, nižji od 10 EUR, obveznost z plačilo razlike trošarine  ne nastane, kljub temu je potrebno davčnemu organu predložiti zapisnik o popisu drobno rezanega tobaka in cigaret na obrazcu TRO-RAZ"Obračun razlike trošarine za drob o rezani tobak in cigarete".

V zvezi z navedenim vas obveščamo, da se bodo 5. 4. 2018 zvišale cene nekaterih cigaret znamk Benson&Hedges, Memphis, Meine Sorte in Smart. Razpredelnica s starimi in novimi DPC (Seznam drobnoprodajnih cen cigaret) se nahaja na spletni strani FURS. Glede na to, da se bodo DPC navedenih cigaret spremenile 5. 4. 2018, morajo zavezanci opraviti popis zalog cigaret na dan 4. 4. 2018 in pristojnemu finančnemu uradu dostaviti zapisnik o popisu
cigaret
, ki se predloži na obrazcu TRO-RAZ »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak oziroma cigarete« do 19. 4. 2018. Obveznost za plačilo razlike trošarine za znesek, ki je enaka ali višja
od 10 evrov, zapade v plačilo na dan 3. 6. 2018. Ker je to nedelja, se rok za navedeno plačilo razlike trošarine v skladu s 45. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo z vsemi spremembami) prenese na prvi naslednji delovni dan, to je 4. 6. 2018.

Celoten dokument, lahko najdete TUKAJ. Navodila najdete TUKAJ. Tabela za popis - TUKAJ.

Fotogalerija